Alger driver havdyr til selvmord

Forgiftede krabber og fisk strander i millionvis

1. september 2009

Undersøiske udslip af hydrogensulfid driver gigantiske fiskebestande til selvmord. Udladningerne er så voldsomme, at de kan ses på satellitfotos, og desuden er de langt hyppigere end tidligere antaget. Hidtil har forskere troet, at der gik flere år mellem udslippene, men ny forskning viser, at ni udbrud på et år ikke er usædvanligt. De giftige gasudslip sker ud for Namibia og Sydafrika, der takket være gunstige strømsystemer er et af verdens mest fiskerige områder. Men netop strømforholdene er en del af forklaringen på de store udslip. Fra havbunden hvirvles store mængder kiselalger op, som bliver ædt af plankton, der igen bliver føde for større dyr. Planktonet kan dog ikke nå at omsætte alle algerne, så en del af dem falder til bunds, hvor de bliver nedbrudt og omdannet til hydrogensulfid. Gassen samler sig i lommer under havbundens sedimenter, men af og til bryder den ud. Udslippene fordriver ilten fra vandet og forgifter fisk og andre havdyr, der i panik svømmer ind mod land og strander i millionvis langs kysten. Et udslip af hydrogensulfid kan dække et areal på størrelse med det halve af Danmark og er en trussel mod fiskerierhvervet. Forskere håber i fremtiden at kunne forudsige udslip og give lokale fiskere mulighed for at affiske området, inden gassen slipper ud.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: