Ice fishing

Hvor længe kan fisk klare sig under isen?

Kan fisk overleve under isen eller fryser deres kropsvæsker til is efter et stykke tid?

De fleste fisk har ikke en indre varmeproduktion, og deres kropstemperatur ligger derfor tæt på temperaturen af det omgivende vand.

For koldtvandsfisk kan vandet omkring dem dog blive så koldt, at deres kropsvæsker fryser til is, hvilket er dødeligt for fiskene. Ferskvandsfisk i for eksempel søer er hævet over denne risiko, hvis vandet omkring dem er flydende, og isdannelsen kun dækker overfladen af vandet.

Det skyldes, at kropsvæsken hos ferskvandsfisk har en højere saltkoncentration og dermed et lavere frysepunkt end det ferske vand. Koldtvandsfisk, der lever i havet, risikerer at fryse ihjel, selv om havvandet omkring dem er flydende.

Årsagen er, at havvand er mere salt end fiskenes kropsvæsker og i nogle havområder kan nå ned på temperaturer, der ligger under frysepunktet.

Derfor har mange fisk i kolde polarhave udviklet særlige antifrostproteiner, der nedsætter kropsvæskens frysepunkt.

Fisk kvæles af iltmangel

Fiskenes høje kuldetolerance forhindrer dog ikke, at der efter en hård vinter kan være fiskedød i små søer, som har været dækket af is i lang tid. Men det skyldes ikke kulde, men at fiskene bliver kvalt som følge af iltmangel.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: