Whales

Hvorfor strander hvaler pludselig?

Sunde og raske hvaler kommer af og til på afveje, og det kan være fatalt for dem. Meningerne er delte om, hvorfor de strander.

10. februar 2010

Det er meget svært at forklare, hvorfor tilsyneladende helt sunde hvaler strander og som regel omkommer ved det. Ofte sker det endda, at hvalerne strander sig selv igen, selv om de fx er blevet hjulpet fri af mennesker.

Fra registrerede strandinger ved man, at tandhvaler strander langt oftere end bardehvaler, og at nogle kyststrækninger er særligt udsatte for strandinger. Der er også en tendens til, at de strandede hvaler er arter, der normalt lever på dybt vand og derfor ikke har erfaring i at færdes i det krævende havmiljø nær land.

Forskerne er enige om, at hvalerne kommer på afveje, fordi deres ekkolokalisering bliver forstyrret, og de derfor mister orienteringsevnen. Det kan skyldes ekstreme vejr- og strømforhold eller svækkelse på grund af sygdomme og parasitter. De fysiske og topografiske forhold ved nogle kyster kan også fungere som en slags fælde for nogle hvaler.

Hvalforskerne har undersøgt de kyster, hvor der ofte forekommer massestrandinger, og fundet ud af, at det tit er bugter med en langstrakt og flad sandbund, der skråner meget lidt ind mod land. Denne gradvise formindskelse af vanddybden ind mod stranden kan snyde hvalernes ekkolokalisering, hvis de ikke kender området. Andre forskere mener, at hvalerne bliver lokket ind i de farlige kystnære områder, enten fordi de følger efter et byttedyr, eller fordi de selv bliver jaget.

Nogle forskere forklarer strandingerne med hvalflokkenes tætte sammenhold, idet nødsignaler fra ét strandet dyr kan få de andre til at komme til undsætning. Andre forskere mener, at hvaler på vandring navigerer efter Jordens magnetfelt, og at forstyrrelser her kan bringe hvalerne på afveje, ligesom støj fra fx skibes sonarsystemer og undersøiske eksplosioner kan forstyrre orienteringsevnen.

Mulige årsager

  • Topografiske forhold ved kysterne
  • Ekstreme vejr- og strømforhold
  • Svækkelse pga. sygdomme og parasitter
  • Støj fra skibe og eksplosioner
  • Jagt på byttedyr eller angreb af rovdyr

Læs også

Måske er du interesseret i ...

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: