Marine mammals navigation

Hvordan finder havpattedyr vej?

Jeg undrer mig over, hvordan sæler og hvaler er i stand til at finde frem til de samme yngle- og jagtområder år efter år?

3. januar 2014

Havpattedyr kan følge ruter i verdenshavene på flere tusind kilometer. Det gør de for at nå frem til ynglepladser eller for at søge mod områder, som på bestemte tider af året er særligt rige på føde.

De meget lange rejser på åbent hav stiller store krav til dyrenes evner til at orientere sig og navigere. Biologerne ved ikke, præcis hvordan dyrene bærer sig ad, men de har nogle bud.

For at komme frem til det rigtige sted må en sæl eller hval vide, hvor den aktuelt er (orientering), og i hvilken retning den skal bevæge sig (navigation). Til begge formål har de intelligente og årvågne dyr brug for ydre tegn eller pejlemærker.

Biologer gætter fx på, at hvaler og sæler kan smage flodudmundinger, hvor vandet er mindre salt, bruger bjerge eller andre landemærker til at pejle efter eller orienterer sig efter Jordens magnetfelt ligesom fx trækfugle.

Navigerer efter Jordens magnetfelt

Havpattedyr kan have en magnetisk sans i hjernen, som registrerer Jordens magnetfelt. Fx har biologer observeret pukkelhvaler svømme fra Hawaii til Alaska på en rute, der kun afveg 1 grad fra det magnetiske nord.

Smager på flodvand

Havpattedyr kan sandsynligvis smage forskelle i vandets saltholdighed. På den måde kan de registrere det ferske vand, som strømmer ud fra store floder, og dermed bruge dem som kendemærker.

Lader sig føre med af havstrømme

De globale havstrømme kan være et spor for nogle havpattedyr, idet de kan have lært at følge en bestemt strøm i en bestemt retning for en tid.

Holder øje med Solen

Havpattedyrene bruger himmellegemer til at finde vej. Fx kan dyrene have en simpel regel om, at de altid skal have solopgange på deres venstre side, når de rejser til ynglepladsen, og på deres højre side, når de skal tilbage til fødeområdet.

Bruger stjerner som vejvisere

Forsøg viser, at sæler bruger stjernerne til at navigere efter. Biologerne mener, at hvaler har samme evne.

Bruger bjerge som pejlemærker

Sæler og hvaler har ofte øjnene over vandoverfladen. Derfor kan de bruge visuelle tegn fra landjorden, som fx bjergtoppe, på de dele af ruten, som går langs kysterne.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: