Insekt

Hvordan trækker insekter vejret?

Jeg har hørt, at leddyr ikke har lunger. Har de ikke brug for at trække vejret?

1. september 2009

Ilt er en livsnødvendig gasart for alle dyr, idet den bruges i deres respiration. Respirationen er en del af den kemiske proces, der nedbryder føden i dens bestanddele og udvinder dens energi. 

Iltens rolle er at modtage brint, og derfor er vand sammen med kuldioxid slutprodukterne i en respiration. 

Alle luftåndende hvirveldyr bruger lunger til at få adgang til luftens ilt. Når luften trækkes ind i kroppens indre, kan der udveksles ilt og kuldioxid mellem luften og blodet. 

Læs også: Hvad er sølvfisk, og hvor kommer de fra?

Leddyr har anden løsning

Leddyr har aldrig udviklet lunger, men har løst respirationsproblemet på andre måder. Leddyrene er en forholdsvis forskelligartet gruppe af beslægtede dyr, blandt andet insekter, tusindben, krebsdyr og edderkopper. 

Dyrene er fælles om et bygningsplan med blandt andet et leddelt og stift hudskelet, som både beskytter dem mod udtørring, hvis de lever på landjorden, og som giver dem mekanisk støtte. 

Større vandlevende leddyr som krebs har udviklet ydre vidt forgrenede gæller, som har en stor overfladekontakt med vandet og dets ilt. På landjorden er gæller umulige, da de ville føre til et alt for stort vandtab. 

I stedet har landlevende leddyr udviklet indre luftrørssystemer, såkaldte tracheer, som via porer i hudskelettet står i forbindelse med luften udenfor. Der er tale om ganske komplicerede strukturer, hvor luften når frem til blodet og dyrets indre organer enten ved simpel diffusion eller ved pumpebevægelser fremkaldt af forskellige muskler i kroppen. 

Det har påvirket størrelsen 

Zoologer mener, at leddyrenes respirationssystem er en af grundene til, at de på landjorden aldrig har udviklet former, der er meget større end mus. Hvirveldyrenes løsning på iltproblemet, altså lunger, har derimod ikke virket begrænsende på, hvor store de kan blive.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: