Hvordan trodser smådyr strømmen?

Fisk kan svømme mod strømmen, men hvad med alle de insekter og smådyr, der lever i en å eller en elv – hvorfor bliver de ikke skyllet ud i havet?

1. september 2009

Det er ikke nemt at være et lille insekt i strømmende vand. De insekter, der lever på udsatte steder, fx oven på sten i vandløbet, må konstant kæmpe for ikke at blive skyllet bort. Det er en smule lettere for bunddyrene, der trods alt kan søge læ under blade eller sten på bunden. Strømmen vil uvægerligt flytte mange insekter og andre smådyr i retning mod havet. Britiske biologer har fx undersøgt et lille vandløb i Wales, og alene fra dette vandløb mener de, at mere end 260.000 ferskvandstanglopper bliver skyllet i havet i løbet af et år. Det er nu ikke, fordi de små dyr ikke gør en indsats for at blive i vandløbet. En stor del af dyrene er faktisk meget opsatte på at trodse strømmen, og så snart chancen byder sig, bevæger de sig op mod strømmen. Der findes endda små fimreorme, som uafbrudt kæmper sig op mod det strømmende vand. Selvfølgelig kommer der hele tiden nye dyr til, for ellers ville vandløbet efterhånden blive tømt for smådyr. Dyrene formerer sig flittigt, og nogle af dem har udviklet snedige metoder til at blive i vandløbene. Mange af de larver og nymfer, der lever i vandløb, forvandles som voksne til flyvende insekter, såsom vårfluer, døgnfluer og slørvinger. De forlader vandløbet for at parre sig, hvorefter hunnerne finder et egnet sted at lægge æg. Forskere har injiceret nogle af disse flyvende hunner med en smule radioaktivt materiale, så det har været muligt at følge insekternes rute. Det viser sig, at mange arter har en indkodet trang til at flyve op mod strømmen for at lægge æg. På den måde koloniserer de hele tiden vandløbet oppefra, så det ikke løber tør for insekter.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: