Kan dyr overleve mund- og klov syge?

Ville dyr kunne komme sig over mund- og klovsyge, hvis de ikke blev slået ned, og ville det i så fald være farligt at spise kød og drikke mælk fra dem?

1. september 2009

Mund- og klovsyge er en yderst smitsom virusinfektion hos dyr. Den kan smitte via luften eller ved berøring og rammer i overvejende grad drøvtyggere og svin. Heste og mennesker bliver ikke angrebet, selv om de godt kan overføre sygdommen til andre dyr. De fleste dyr, som får lov at leve med mund- og klovsyge, kommer sig, men ikke uden komplikationer: Dyrenes vækst nedsættes kraftigt eller går helt i stå. Køer rammes meget ofte af yverbetændelse, der kan medføre permanent nedsat mælkeydelse, og både svin og køer kan få forskellige klovlidelser. I kølvandet på en epidemi sker der altså altid store produktionstab i landbruget, og mange lande har af samme grund meget strenge bestemmelser med hensyn til import af dyr og kød fra lande med mund- og klovsyge. En epidemi vil derfor medføre store økonomiske tab for landmændene og fald i landets eksportindtægter. Derfor vælger langt de fleste lande at slagte alle dyr i besætninger med sygdomsudbrud. For mennesker er der ingen fare forbundet med at spise kødet fra smittede dyr, selv om nogle hævder, at det kan smages i kødet. Grunden til, at man skrider til så drastiske midler som at slå en hel bestand ned, når blot et enkelt dyr på en gård har sygdommen, er langt overvejende økonomisk.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: