British gold

Amatør finder kæmpeskat

Det 1300 år gamle guld er det hidtil største fund i Storbritannien.

4. januar 2010

Fem kilo guld og knap 1,3 kilo sølv. Så meget ædelt metal indeholder den skat, der for nylig blev fundet i grevskabet Staffordshire i Midtengland. Det er en af de største arkæologiske skatte, der nogen sinde er fundet i England.

Den indeholder bl.a. guldarbejder med inskriptioner og ædelstene og er sandsynligvis fra det syvende eller ottende århundrede. Størstedelen af de over 1500 enkeltdele stammer fra våben og krigsudrustning.

Kostbart udsmykkede våben

Fundet blev gjort af amatørarkæologen Terry Herbert, da han undersøgte en vens mark med en metaldetektor. Herefter tog arkæologer fra Birmingham Museum and Art Gallery over. Fundet har imponeret forskerne, og ikke alene pga. sin størrelse.

Mange af genstandene er så kostbart udsmykkede, at arkæologerne regner med, at de må have tilhørt en af de øverste magthavere i det angelsaksiske kongerige Mercia. Det gælder bl.a. de 84 kårdeknapper og 71 kårdefæster, der er fremstillet af guld med indlæg af halvædelstenen granat. Den slags våben har været forbeholdt de rigeste og mest magtfulde i datidens krigersamfund.

Et af de mange guldstykker bærer en latinsk inskription fra Bibelen, der oversat lyder: “Stig op, oh Herre, og må dine fjender blive spredt, og dem, der hader dig, blive fjernet fra dit åsyn.”

Læs også

Måske er du interesseret i ...

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: