nudists

Vi er genetisk kodet til skam

11. maj 2011 af Klaus Wilhelm

Junker og flere andre forskere formoder, at blufærdigheden ligefrem har banet vejen for menneskets civiliseringsproces.

En vigtig forudsætning for milepæle som landbrug, kvægdrift, urbanisering og videnskab var, at mennesket skaffede sig den nødvendige tid og koncentration til disse gøremål, fordi man ikke hele tiden blev forstyrret af seksuelle signaler.

Den tyske biolog har en teori om, at mennesket rummer en slags urblufærdighed, et genetisk anlæg for at føle skam.

Gennem flere hundredtusinder år er der i vores forfædres arvemasse opstået et kompleks af gener, der fremmer blufærdighed.

Blufærdighed kommer af sig selv

Det stemmer fint overens med iagttagelser, som oprindeligt blev gjort af Irenäus Eibl-Eibesfeldt, nemlig at blufærdighed opstår hos børn, selv hvis de bliver opdraget til det modsatte.

Små børn er sjældent blufærdige, men det ændrer sig, senest når de kommer i skolealderen – også i familier, hvor man hylder den naturlige nøgenhed.

Først begynder drengene, senere også pigerne at nægte at vise sig nøgne for andre.

Child at the beach

Blufærdighed drives af arv og miljø

Mange nudistforældre har måttet konstatere, at deres poder stik imod deres opdragelse har udviklet en generthed, som får dem til at skjule deres kønsdele.

Det viser, at blufærdighed i hvert fald ikke udelukkende er resultatet af opdragelse.

På den anden side er måden, vores blufærdighed kommer til udtryk på, ofte kulturelt betinget. Vores individuelle blufærdighed er resultatet af både arv og miljø, påpeger Thomas Junker.

Europas historie viser, at nøgenhed har været omgærdet med mange forskellige grader af blufærdighed.

Kirken stoppede orgier

I middelalderen mødtes man i offentlige badstuer. Her skammede ingen sig over at være nøgne, og da begge køn havde adgang til de samme rum, gik det ofte lystigt for sig.

Kirken tordnede mod orgierne og de mange børn født uden for ægteskabet, men der skulle sygdomme som pest og syfilis til at holde folk væk fra badstuerne.

Og først da brænde under trediveårskrigen blev en mangelvare, begyndte badstuerne efterhånden at lukke.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: