Bliver Jorden varmere?

Man hører tit om stigende temperaturer på Jorden. Men er der videnskabelig basis for det? Og hvad bliver konsekvenserne?

1. september 2009

Der er ingen tvivl om, at Jorden bliver varmere. Climate Research Unit ved University of East Anglia har beregnet den globale middeltemperatur siden 1860, og i den periode er den steget med 0,6 grader. Samtidig var 1990’erne det varmeste årti i de seneste 1000 år. Ifølge beregninger fra FN’s klimapanel IPCC vil det blive endnu varmere på Jorden i de kommende 100 år. Således skønner panelet, at gennemsnitstemperaturen vil stige med mellem 1 og 3,5 grader. Det vil i givet fald få store konsekvenser: Vandstanden i verdenshavene ventes at stige mellem 15 og 50 centimeter i løbet af de næste 100 år. Det skyldes, at både gletsjerne og iskapperne ved polerne smelter, ligesom vandet i havene kommer til at fylde mere, når det varmes op. Den højere vandstand vil medføre, at mange kystområder bliver truet af oversvømmelser, og at millioner af mennesker tvinges på flugt. Det varmere klima øger også risikoen for naturkatastrofer, blandt andet orkaner og kraftig nedbør. Klimaforskerne diskuterer heftigt årsagen til udviklingen. De fleste kan dog enes om, at en stor del af opvarmningen skyldes den menneskeskabte drivhuseffekt. Vi leder stadig større mængder drivhusgasser, hovedsagelig kuldioxid, ud i atmosfæren, som blokerer for klodens evne til at afgive varme. Globale satellitbilleder viser i øvrigt, at der i løbet af de seneste 20 år er lagt 18 dage til sommeren i Europa, og at nordamerikanerne har fået 12 ekstra sommerdage.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: