Stiger verdenshavet allerede?

Man hører meget om, at havniveauet stiger på grund af is, der smelter. Men kan man allerede nu registrere det, og hvordan vil udviklingen blive?

1. september 2009

Siden år 1900 er den globale vandstand steget med mellem 10 og 20 centimeter, heraf alene tre centimeter fra 1993 til 2003. Over hele kloden er der naturlige udsving i vandstanden fra år til år. Men takket være især satellitmålinger har eksperterne kunnet konstatere, at der på globalt plan er tale om en stigning – om end den er temmelig skævt fordelt over Jorden som følge af ændringer i havstrømme og temperaturer. Forskerne diskuterer stadig, hvad stigningen skyldes. Men langt de fleste kæder den sammen med den globale opvarmning, der blandt andet resulterer i, at gletsjere og iskalotter smelter. Det giver mere vand i havene, ligesom vand fylder lidt mere, når det bliver varmere. Flere beregninger tyder på, at udviklingen vil fortsætte. Ifølge FN’s klimapanel IPCC vil vandstanden i verdenshavet frem til år 2100 stige med mellem 12 og 88 centimeter. Hvor stor stigningen bliver, afhænger især af udslippet af drivhusgasser. Men selv om brugen af drivhusgasser bliver begrænset, er der næppe tvivl om, at stigningen vil fortsætte i et vist omfang efter år 2100. Hvis det holder stik, risikerer millioner af mennesker i lavtliggende egne at blive hjemløse på grund af oversvømmelser. Store dele af Bangladesh vil stå under vand, ligesom storbyer som Calcutta, London og New York er truet.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: