Abandoned touristsite, the Dead Sea

Mere vand i søen kan forhindre huller

2. marts 2011 af Keld Conradsen

Løsningen er at skaffe mere vand i søen. Men fordi der er store økonomiske interesser i at bruge Jordanflodens vand til kunstvanding, er det ikke realistisk at få en større tilstrømning fra dén som i gamle dage. Tilbage er der kun den mulighed at grave en kanal tværs gennem ørkenen sydpå til Det Røde Hav. Det ville en gang for alle stabilisere vandstanden i søen og stoppe udviklingen af jordfaldshuller.

Sådan en kanal har man snakket om længe, og måske vil den en dag virkelig blive bygget. Men det ligger mange år ude i fremtiden, og i mellemtiden arbejder Eppelbaum og hans kolleger på at udvikle en teknologi, der kan finde hulerne i undergrunden og forudsige fremtidige jordfaldshuller.

Til dette formål har de taget et helt arsenal af geofysiske metoder i brug. Lev Eppelbaum gør opmærksom på, at man i farlige områder som ved Det Døde Hav vil være nødt til at overvåge undergrunden løbende, fordi nye huller hele tiden kan være under udvikling. Til dette formål vil det være gavnligt med fjernbetjente fly, der i lav højde kan overflyve områderne. Sådanne fly kunne man udstyre med måleinstrumenter, der udnytter den såkaldte VLF-teknik (very low frequency). Teknikken måler forstyrrelser af jordens magnetfelt forårsaget af meget lavfrekvente elektromagnetiske bølger.

Lev Eppelbaum

Computermodeller skal sladre om risiko

Den luftbårne overvågning kan så suppleres med mere traditionelle geofysiske metoder på jorden. En af disse er målinger af jordens tyngdefelt. Et hulrum i undergrunden betyder lidt mindre masse på netop dét sted og dermed en lidt lavere tyngdeacceleration ved jordoverfladen, som man kan måle med fintfølende instrumenter.

En anden metode er at sende strøm gennem jorden og måle undergrundens elektriske modstand, der så afslører noget om dens beskaffenhed.

En tredje metode er en moderne udgave af de klassiske seismiske målinger, hvor man sender trykbølger gennem jorden og med avancerede mikrofoner opfanger lydbølger fra undergrunden og dermed får et billede af dens struktur.

Det lyder måske temmelig kompliceret, og geofysik er da også et højteknologisk forskningsfelt. Lev Eppelbaum og hans kolleger har imidlertid udviklet computermodeller, der kan forene alle de geofysiske data til et samlet, tredimensionalt billede af den hullede undergrund. De håber, at metoden i en nær fremtid vil kunne bruges til at overvåge potentielt farlige områder, ikke kun ved Det Døde Hav. Som Eppelbaum siger:

“Vores metoder kan bruges af ingeniører og geofysikere over hele verden.”

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: