Global opvarmning fly

Svovl og damp skal køle kloden

Global opvarmning kan stoppes med dristige tiltag, som dog kan have uforudsete bivirkninger. En amerikaner tyvstartede og smed 100 tons jernsulfat i havet.

6. juli 2015

Problem: Jorden bliver varmere

Niveauet af kuldioxid, CO2, er steget med ca. 125 dele pr. million (ppm) i atmosfæren siden den industrielle revolution. Stiger indholdet ca. 50 ppm mere, lander vi i det røde felt, hvor varmen vil true dyr og planter. Kuldioxid er en drivhusgas, som holder på Solens varme, så temperaturen i atmosfæren stiger. Det giver global opvarmning.

Løsning: Global opvarmning skal stoppes med kunstige skyer

Solen brænder, og drivhusgasserne holder på varmen som en tehætte, så atmosfæren bliver stegende hed.

Derfor forsøger forskerne at sende Solens lys tilbage til verdensrummet, eksempelvis ved at skabe kunstige skyer af forstøvet havvand eller svovlsyre. Partiklerne reflekterer lyset, og svovlsyre giver samme kølende effekt som et vulkanudbrud.

Og det virker: Da vulkanen Tambora gik i udbrud i 1815, faldt klodens temperatur med 0,7 °C.

Drivhusgasser bindes i havet

Andre teknikker fokuserer på at binde drivhusgasserne i havet, så de ikke længere findes i atmosfæren. Bindingen kan ske ved at hælde næringsstoffer i havet og derved øge algevæksten. Jern er en mangelvare i havet, så når det tilføres, medfører det en opblomstring af alger.

I efteråret 2012 skabte den amerikanske forretningsmand Russ George international omtale, da han testede metoden og hældte 100 tons jernsulfat i vandet ud for Canada - uden aftale med myndighederne. Efter skandalen så NASA nærmere på sine satellitbilleder og opdagede, at jernet havde ført til en kraftig opblomstring af alger.

3 mulige løsninger på global opvarmning

Løsning 1: Fly sprayer “kølende” svovl ud i 20 km’s højde. Svovl i stratosfæren reflekterer Solens stråler og køler Jorden. Foto: Shutterstock

Løsning 2: Pramme sprayer havvand og skaber kunstige skyer. Forstøvet havvand sprøjtes op i atmosfæren og danner skyer, som reflekterer sollys. Foto: Flettner/University of Edinburgh

Løsning 3: Jernsulfat binder drivhusgasser i havet. Jernsulfat får alger til at vokse. Når algerne vokser, bruger de CO2 fra luften. Men ingen ved, hvordan væksten påvirker andre økosystemer. Foto: Thor Swift /The New York Times/Scanpix

9 udfordringer, der skal løses NU

Mennesket står overfor en række store udfordringer, der skal løses nu, hvis kloden skal have en chance. Heldigvis kommer teknologien til hjælp.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.