kulstof 14

Hvordan virker kulstof 14-metoden?

Hvor nøjagtig er kulstof 14-metoden, og hvor langt rækker den tilbage?

30. november 2016

Kulstofatomer indeholder normalt seks protoner og seks neutroner og kaldes derfor kulstof 12. Men der findes også en tungere, radioaktiv variant, kulstof 14, som indeholder otte neutroner.

Kulstof 14 dannes i atmosfæren, når stoffet rammes af kosmisk stråling fra rummet. Når planter vokser, optager de begge slags kulstof fra atmosfæren, og på den måde vandrer kulstof 14 ind i fødekæden. 

I brug siden 1950

Når en organisme dør, får den ikke længere tilført nyt kulstof. Og da kulstof 14 er ustabilt, omdannes det langsomt til kvælstof ved radioaktivt henfald.

Halveringstiden er 5730 år, og det er den viden, man udnytter ved datering efter kulstof 14-metoden. Metoden blev taget i brug omkring 1950, og i begyndelsen havde man behov for store mængder kulstof for at bestemme alderen på et fund.

Lommeuld er nok

I dag behøver man blot en tusindedel gram – lidt lommeuld fra en gammel klædedragt er for eksempel nok. Prøven anbringes i en accelerator, som populært sagt er i stand til sortere det tungere kulstof 14 fra det lettere kulstof 12.

Men der skal trods alt være en vis mængde kulstof 14 til stede i prøven, og derfor kan metoden kun bruges på fund, der højst er cirka 50.000 år gamle.

Hvis ældre genstande skal dateres bruger forskerne andre metoder, og dem kan du blive klogere på med et abonnement på Illustreret Videnskab.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.