Hvad udvider universet sig ud i?

Hvis universet udvider sig, hvad udvider det sig så ud i? Er der et rum uden for universet?

1. september 2009

Universet udvider sig ikke. I den moderne grundtanke bag universets udvidelse indgår intet andet, end at alle indbyrdes afstande i universet øges med tiden. Hvis man tænker på universet som uendelig stort, giver det ikke mening at spørge om, hvad universet udvider sig ud i. Hvis man derimod anlægger en lidt anden synsvinkel og forestiller sig, at universet er endeligt, kan man ved hjælp af en lidt simpel sammenligning spørge om, hvor det ekstra gummi kommer fra, når man puster en ballon op. Eksemplet er ikke helt tilfældigt, idet fysikerne ofte bruger kugleoverfladen til at illustrere den fundamentale idé, at universet kan have et endeligt volumen uden at være begrænset. Analogien halter naturligvis noget, for mens kugleoverfladen kun har to dimensioner, er der tre i rummet, og tanken om et krumt, tredimensionalt rum kræver lidt tilvænning og kan være meget vanskelig at forstå. Den er ikke desto mindre en afgørende forudsætning for den moderne beskrivelse af universet, der bygger på Albert Einsteins såkaldte almene relativitetsteori, som de fleste videnskabsfolk anerkender. Under alle omstændigheder bliver svaret på det oprindelige spørgsmål, at der ikke er noget rum for universet at udvide sig ud i – rummet opstår så at sige i forbindelse med udvidelsen.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: