Earth Atmosphere

Hvordan fik Jorden sin atmosfære?

Atmosfærens sammensætning har ændret sig dramatisk siden Jordens skabelse for 4,6 milliarder år siden.

9. september 2009

Det er svært at sige, præcis hvordan Jorden oprindeligt fik sin atmosfære, men vi kan med sikkerhed sige, at atmosfærens sammensætning har ændret sig meget, siden vores planet blev dannet ud fra en sky af gas og støv omkring den unge Sol for 4,6 milliarder år siden.

Jordens første atmosfære 

Jorden var for lille og for varm til at holde på sin første atmosfære af brint og helium, som derfor forsvandt ud i rummet. 

Men Jorden blev gradvist koldere og fik en fast overflade med vulkaner, der var med til at udvikle Jordens anden atmosfære af vanddamp og kuldioxid med mindre mængder af kvælstof, ammoniak og andre luftarter – men stadig uden ilt.

Bomber af isholdige kometer 

Derefter skete der to ting, som fik betydning for sammensætningen af den tredje og nuværende atmosfære. 

For det første blev Jorden bombarderet af isholdige kometer, der tilførte kloden kaskader af vand. Det er sandsynligt, at en stor del af vandet i havene oprindeligt er kommet udefra. Store mængder kuldioxid kunne opløses i havene, og på denne måde forsvandt det fra atmosfæren.

Første liv på jorden 

For det andet opstod livet på Jorden for omkring tre milliarder år siden, hvor de iltproducerende cyanobakterier udvikledes. 

Over flere geologiske tidsaldre sendte de ilt ud i omgivelserne. I første omgang endte ilten dog ikke i atmosfæren – der var nemlig mange stoffer, som fx jern, der var parat til at reagere med ilten og dermed kemisk binde den.

Med tiden nåede ilten dog også ud i atmosfæren og blev der. Desuden dannedes det ozonlag, som beskytter livet mod Solens ultraviolette stråling. 

I de seneste to milliarder år har Jorden haft en iltrig atmosfære, der minder om den, vi kender i dag – undersøgelser tyder på, at den eneste forskel er, at iltniveauet har svinget en del med millioner af års intervaller.

Jordens tre atmosfærer

  1. Jordens første atmosfære opstod for omkring 4,5 milliarder år siden og bestod formentlig af brint og helium.
  2. Jordens anden atmosfære blev ­dannet for 4 milliarder år siden og bestod primært af vanddamp og kuldioxid.
  3. Jordens tredje og nuværende ­atmosfære er 2-3 milliarder år gammel og består især af kvælstof og ilt.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: