Kan signaler fra Jorden høres i rummet?

Vi giver os til kende takket være vores kommunikation. Men kan vi i praksis høres uden for Solsystemet?

1. september 2009

Lige siden Heinrich Hertz i 1888 udførte de første for-søg med elektromagnetisme i rummet, har vi så at sige røbet vores eksistens over for eventuelle aliens, som måtte lytte med derude. Men signalstyrken aftager hurtigt med afstanden fra Jorden og vil gradvis fortabe sig i støjen fra verdensrummets andre naturlige radiokilder. Den hypotetiske fremmede har imidlertid flere muligheder. For det første har han måske en så stor teknisk kunnen, at han kan bygge enorme parabolantenner og dermed opfange tilsvarende svagere signaler. Men hans egentlige fordel vil være kendskabet til, at vi betjener os af regelmæssigt svingende bølger, så han derfor kan indstille sin modtager på præcis den rigtige frekvens. På Jorden har vi i årtier lyttet efter livstegn ved hjælp af blandt andet Arecibo-teleskopet. Astronomerne mener, at det er realistisk at opfange signaler fra en civilisation flere hundrede lysår fra Jorden. Og med den teknologi, en fremmed kultur må formodes at være i besiddelse af, burde det omvendte også kunne lade sig gøre – mindst.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

Fandt du ikke det, du ledte efter? Søg her: