Klonede aber ser dagens lys

For første gang nogensinde er det lykkedes et kinesisk forskerhold at klone aber ved hjælp af samme metode, som gav os fåret Dolly i 1996. Håbet er, at aberne kan hjælpe en række medicinske gennembrud på vej.

Zhong Zhong og Hua Hua
© Allover

Genetisk er de fuldstændig ens – ligesom enæggede tvillinger. Men de to javaaber Zhong Zhong og Hua Hua er ikke tvillinger. De blev født med to ugers mellemrum.

Kinesiske forskere har som de første nogensinde haft succes med at klone aber med en avanceret kloningsteknink kendt som SCNT – somatic cell nucleus transfer.

Teknikken er den samme, som gav os fåret Dolly i 1996.

Video

Kan klone fra alle celler

SCNT gør det muligt for forskerne at udtrække DNA fra en hvilken som helst celle, som ikke er en kønscelle – altså bruger de såkaldte somatiske celler.

Derefter placerer de DNA'et i en ægcelle, som får sit eget DNA fjernet. På den måde udvikler klonen sig som et almindeligt foster.

Hidtil har de klonede primatfostre ikke udviklet sig, når de har været skabt vha. SCNT.

Men forskerne fandt en måde at manipulere fostergenerne på, så udviklingen kunne finde sted som planlagt.

Medicinske gennembrud på vej

Klonede aber kan bane vejen for en lang række forskningsmæssige gennembrud.

Først og fremmest bliver de såkaldte tvillingestudier mere tilgængelige. Her kan forskere teste fx et medikament på én abe, mens de både monitorerer forsøgsdyret og abens ikke-medicinerede klon.

Men også gen-ændrende medicin kan testes i højere grad end nu. Forskerne kan vha. teknikken skabe en klon af en abe med en ændring på det gen, de vil undersøge.

Næste skridt for forskerne bliver at forfine deres metode, så de hurtigere og nemmere kan klone aber til forsøg.