Lesula monkey

Ny abeart fundet i Congo

Forskere gjorde et sensationelt fund ved et tilfælde på en ekspedition i Congos skove.

20. december 2012

Et fund af en ny primat er en sjælden begivenhed. Primaterne er en orden af aber, der tæller over 200 arter, og for nylig fandt forskere en ny. Fundet er kun det andet i Afrika i de sidste 28 år.

Den overraskende opdagelse blev gjort i Den Demokratiske Republik Congo af zoologer fra bl.a. Lukuru Wildlife Research Foundation. Forskerne var afsted for at studere et uudforsket skovområde i det indre af landet, da de bemærkede en ung marekat, der blev holdt i bur i byen Opala.

Arten var ukendt for videnskaben, men de lokale oplyste, at de kaldte den lesula. På baggrund af døde lesulaer, som var blevet nedlagt af lokale jægere eller efterladt af rovdyr i skoven, studerede forskerne den ukendte arts særlige kendetegn og dna. Konklusionen var, at det uomtvisteligt drejede sig om en ny art marekat. Forskerne har givet den nye art det videnskabelige navn Cercopithecus lomamiensis efter en flod, der løber igennem dens leveområde.

Den nye abeart adskiller sig fra sin nærmeste slægtning, Hamlyns marekat, ved at have større øjenhuler i kraniet og en lysere overkrop. Begge arter er i øvrigt de eneste marekatte, der har en lys stribe ned langs næseryggen. De to arter udmærker sig desuden ved, at hannens bag og kønsdele er ubehårede og farvet stærkt blå.

Da lesulaerne er ret sky, er de fleste af forskernes registreringer af dem baseret på deres særlige kaldelyde i skoven. Artens leveområde er ikke truet af skovrydninger, men forskerne mener, at den nye marekat i stedet kan være truet på grund af en for intensiv jagt fra lokalbefolkningens side.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.