Ordsproget "som hund og kat" er ikke opstået ud af ingenting. Hunde og katte er nemlig grundlæggende forskellige, fordi den ene er et flokdyr, imens den anden er en enspænder.

© Africa Studio, Shutterstock

Derfor er hunde mere lydige end katte

Hunde er flokdyr og vant til at indordne sig i et hierarki. Derfor er de mere modtagelige over for ordre, da de ser deres ejer som en overordnet. Katte er enspændere og vant til at gøre, hvad der passer dem.

En hund lærer nemt kommandoer og kan dresseres til at udføre selv meget komplicerede tricks, mens katte kun lystrer, når de gider.

Det skyldes primært, at hunde oprindeligt er flokdyr og har en medfødt evne til at tilpasse sig i et hierarki og lystre højere rangerende flokmedlemmer.

I forholdet mellem en hund og dens ejer opfatter hunden altid ejeren, som den højest rangerende.

Katte er enspændere

Katte lever derimod, med enkelte undtagelser, alene eller parvis. De har derfor ikke nogen grund til at være lydige eller indordne sig under andre.

Det eneste kattedyr, som lever i egentlige flokke, er løven, og dyrenes konge er da også lettere at få til at lystre end andre, mindre katte.

Huskatte kan til en vis grad trænes, men det er et langt større arbejde end at dressere hunde.

Hunde kan optrænes til højt specialiserede opgaver – fx at opsnuse narkotika – takket være artens fortid som flokdyr.

© ALAMY/IMAGESELECT