Dette dyr har de stærkeste tænder

Menneskets tandemalje er én af de hårdeste substanser i kroppen. Men styrken er ingenting i forhold til tænderne på havsneglen albueskæl der kan modstå et tryk svarende til trykket 185 km nede i jorden.

Verdens stærkeste tænder sidder i munden på havsneglen albueskæl. Sneglen bliver op til 6 cm stor og gnaver føde fri af havets sten og klipper.

4,9 gigapascal tryk kan albueskællenes tænder modstå.

Til formålet har sneglen udviklet et sæt af 1920 tænder i 160 rækker. Tænderne består af nanofibre af jernmineralet goethit bundet sammen af den naturlige polymer kitin, og de kan modstå et tryk på 4,9 gigapascal.

Det svarer til trykket 185 km nede i jorden, hvor grafit omdannes til diamant.

© Asa H. Barber/University of Portsmouth

Hvilket land

Hvor: Albueskæl lever bl.a. i den norske og svenske skærgård – og findes, men er sjælden i Danmark.

Hvad: Albueskæl spiser alger og krebsdyrene rurer, som udskiller verdens stærkeste biologiske lim.