Drømmer dyr ligesom os?

Katte- og hundeejere siger altid, at deres kæledyr drømmer. Men er det nogen sinde blevet videnskabeligt bevist?

Hund sover i sengen med en legetøjs bjørn
© Shutterstock

Af gode grunde kan man ikke spørge dyrene, om de drømmer. Men i de senere år er der lavet meget forskning, som tyder på, at de mange katte- og hundeejere har ret. I et forsøg på bedre at forstå, hvorfor mennesker sover og drømmer, har forskerne undersøgt en lang række dyrearter. Og det har vist sig, at langt de fleste dyr bruger en større eller mindre del af søvnperioden på den såkaldte REM-søvn. REM er en forkortelse for Rapid Eye Movement (hurtige øjenbevægelser) og hentyder til, at en sovende persons øjne bevæger sig i hurtige ryk frem og tilbage under de lukkede øjenlåg. Samtidig er der en voldsom elektrisk aktivitet i hjernen. Det er primært under REM-søvnen, at mennesker drømmer, og derfor formoder forskerne, at det samme er tilfældet med dyr. Indtil videre har man konstateret REM-søvn hos samtlige arter af pattedyr og fugle, der er blevet undersøgt. Mængden varierer mellem to og 40 procent af den samlede sovetid. Hvorvidt det også gør sig gældende hos andre dyregrupper, er endnu usikkert. For eksempel har det ikke været muligt at registrere REM-søvn hos bananfluer, så det er muligt, at det er noget, der kun findes hos hvirveldyr. Da drømmesøvn er så udbredt, regner forskerne med, at det er en meget gammel biologisk aktivitet, der går flere hundrede millioner år tilbage. Til gengæld er de stadig usikre på drømmenes funktion. Ligesom man ikke kan sige med sikkerhed, hvorfor mennesker drømmer, ved ingen, hvorfor dyr drømmer – og da slet ikke hvad de drømmer om.