Hvor gamle kan edderkopper blive?

Hvor længe lever edderkopper normalt, og hvad er det ældste, de kan blive?

Edderkop

Man kender til over 45.000 forskellige edderkopper, og for langt de flestes vedkommende er livet en kort og hektisk affære.

Mange arter lever kun en enkelt eller måske halvanden sæson. I tempererede områder kan visse jagt- og springedderkopper, som bliver klækket om foråret, overleve til det følgende års efterår. Det giver dem en levetid på 18 måneder. Hanner lever normalt endnu kortere end hunnerne, fordi de ikke har nogen biologisk værdi, når de har parret sig.

Læs også alt om edderkopper i Danmark her

Tilpasser sig klima

Nogle edderkopper har tilpasset sig livet i huse. Det gælder fx stankelbensedderkoppen og den velkendte husedderkop. Deres levetid kendes ikke med sikkerhed, men strækker sig formentlig over flere år, da dyrene inde i husene er beskyttet mod det barskere klima udenfor. De længstlevende af alle edderkopper er så vidt vides hunnerne af de tropiske fugleedderkopper eller de såkaldte faldlemsedderkopper.

Edderkop på over 25 år

I 1935 fangede man en rødbenet tarantel i Mexico, og man anslog da edderkoppen til at være 10-12 år gammel.

Den levede imidlertid videre i fangenskab i 16 år og var derfor 26-28 år, da den døde. Zoologerne regner med, at en levetid på 20-25 år ikke er usædvanlig for disse edderkopper.

Læs også om verdens giftigste edderkopper.