Kan edderkopper arbejde sammen?

Man ser aldrig flere edderkopper i det samme spind. Findes der edderkopper, der ikke er aggressive individualister?

Close-up af edderkops øjne
© Shutterstock

Af de næsten 40.000 kendte arter af edderkopper kender biologerne godt 20 arter, hvor hanner og hunner lever i store samfund, der kan tælle flere tusind edderkopper. Visse afrikanske og asiatiske medlemmer af slægten Stegodyphus kan leve harmonisk sammen i store tredimensionale net, der kan omspinde et helt træ. Edderkopperne plejer og vedligeholder nettet i fællesskab. De er fælles om at passe ungerne og om at dele det bytte, der indfanges.

For nylig har man desuden opdaget en ny social art, Theridion nigroannulatum, i Ecuador i Sydamerika. Disse edderkopper danner samfund, der minder om dem, man finder hos sociale insekter som bier, myrer og termitter. Hunnerne findes i to forskellige størrelser, hvilket kan skyldes, at der i edderkoppesamfundet er et kastesystem og en form for arbejdsdeling som hos de sociale insekter.

Endelig kan enkelte edderkopper også arbejde sammen på tværs af artsbarrierer, idet der findes små edderkopper, som lever af bytte, der er blevet indfanget i større edderkoppers net. Det gælder fx Argyrodes, som typisk lever i nettet hos den langt større Nephila. Den lille edderkop får lov til at æde de allermindste indfangede insekter, og som modydelse får den store edderkop holdt sit net rent for de smådyr, den ikke gider æde selv.

Læs også om verdens måske mest ikoniske edderkop: Den sorte enke.