Shutterstock
Hjerte

Er alle hjerter ens?

Hvis alle dyr har et blodomløb, fungerer deres hjerter så også ens, eller har en fisk for eksempel et simplere hjerte end en abe?

Alle hjerter har grundlæggende samme funktion, men er opbygget meget forskelligt alt efter dyrets krop og dens behov.

Et hjerte er kort fortalt en pumpe, der sørger for, at blodet strømmer rundt i kroppen, hvor det udveksler ilt og næringsstoffer med organerne samt fjerner affaldsstoffer.

Opgaven kan løses på mange måder. Hos de mest primitive dyr er hjertet for eksempel blot en fortykket blodåre, der kan trække sig sammen, så blodet får et skub igennem kroppen.

Da metoden ikke pumper blodet særlig effektivt rundt, har mange smådyr med denne type hjerter flere end ét hjerte.

Eksempelvis har regnorme fem.

Daggmasksanatomi

Hjerter varierer etter dyreart og -størrelse. Meitemarken har for eksempel fem små og svake hjerter.

© Shutterstock

Hos mere avancerede dyr er hjertet en separat muskel, der kan være opdelt i flere kamre, som øger pumpens effektivitet.

Pattedyr, heriblandt mennesker, har hjerter med fire kamre. Øverst sidder de to atrier, og nederst de to ventrikler. Tilsammen sørger kamrene for at adskille iltfattigt og iltrigt blod.

I højre side kommer iltfattigt blod ind i hjertet og bliver pumpet ud til lungerne for at optage ny ilt. I venstre side kommer iltet blod fra lungerne ind og bliver så pumpet ud til resten af kroppen.

Vores hjerter er mest avancerede

Pattedyr har flest hjertekamre, og modsat fisk og krybdyr bliver vores blod iltet og renset i flere separate trin.

Abe hjerte
© Claus Lunau & Shutterstock

1. Pattedyr adskiller blod

Vores hjerter har fire kamre: to atrier og to ventrikler. Ét atrium-ventrikelpar modtager iltfattigt blod (blå) og pumper det til lungerne. Det andet par pumper iltet blod (rød) ud i kroppen.

Krybdyrhjerte
© Claus Lunau & Shutterstock

2. Krybdyr blander blod

Krybdyrhjerter består af tre kamre. Et atrium, der modtager iltfattigt blod (blå), et atrium, der modtager iltrigt blod (rød), og en ventrikel, der pumper en blanding (lilla) tilbage ud i kroppen.

Fisk hjerte
© Claus Lunau & Shutterstock

3. Fisk udnytter gæller

Fiskenes hjerter har to kamre: et atrium, hvor iltfattigt blod (blå) opsamles, og en ventrikel, som pumper blodet ud til gællerne, hvor det bliver tømt for CO2 og fyldt med ilt (rød).

Hvor pattedyrhjerter adskiller iltfattigt og iltrigt blod, bliver de to faktisk blandet i hjerterne hos de fleste krybdyr. Krybdyrblod indeholder desuden generelt mindre ilt end pattedyrblod.

De simpleste hjerter blandt hvirveldyrene findes hos fisk, som kun har to hjertekamre, ét, der opsamler iltfattigt blod fra kroppen, og ét, der pumper blodet ud til gællerne, som tømmer blodet for CO2 og fylder det med ilt.