Er alt blod rødt?

Menneskets blod er jo rødt. Hvorfor er det det? Og gælder det alle dyr?

Blue blood

Vores bloder rødt, fordi det indeholder røde blodlegemer, som er farvet røde af proteinet hæmoglobin. Det består af fire næsten ens proteinkæder, der hver især indeholder en hæm-gruppe, der har et jernatom i midten. Hæmoglobinets rolle er at transportere ilt rundt i kroppen.

Hæmoglobin med bundet ilt kaldes for oxyhæmoglobin. Det absorberer især lys på bølgelængder under 600 nm, det vil sige blåt og grønt lys. På bølgelængder mellem 600 og 700 nm absorberer det derimod ikke ret meget. Disse bølgelængder opfatter vi som røde, og det er derfor, hæmoglobinet fremstår rødt.

Alle vertebrater, det vil sige dyr med rygsøjle og skelet, har rødt blod. Det gælder altså pattedyr, fugle, reptiler og fisk. Blandt invertebrater, altså dyr uden rygsøjle som fx blæksprutter og orme, er der derimod en del, der ikke har rødt blod. Det skyldes, at de bruger nogle andre proteiner end hæmoglobin til at transportere ilt rundt i kroppen. En del af proteinerne indeholder jern, men andre indeholder kobber og kan derfor fremstå pink, grønne eller blå. Men mange invertebrater har altså rødt blod, der indeholder hæmoglobin.

Blodets farve er i få tilfælde betinget af noget andet end proteiner. Således har øgler i skinkeslægten Prasinohaema grønt blod, fordi de har et ekstraordinært højt indhold af galde i blodet.