Er elefanter truede?

Hvor truet er elefanten som art, og er bestanden i frem- eller tilbagegang?

Truede dyrearter - elefant
© Shutterstock

I begyndelsen af 1800-tallet travede omkring 27 millioner elefanter rundt på den vidtstrakte afrikanske savanne. Blot 100 år senere var der kun omkring fem millioner tilbage, og sidst i 1990’erne nåede tallet under en halv million.

Selv om krybskytteri og jagten på elfenben ofte bliver angivet som årsag, er det langtfra hele sandheden.

Mangler fristeder

Befolkningstilvæksten og den tekniske udvikling har gjort det sværere og sværere for de store dyr at finde fristeder.

Savannen er blevet opsplittet i tusindvis af marker, veje og landsbyer, som har ødelagt en stor del af de naturlige levesteder.

Elefantens status er ændret

Alligevel ser det ud til, at lykken er ved at vende for den afrikanske elefant.

Flere undersøgelser tyder på, at bestanden er øget siden årtusindskiftet, og de mest optimistiske vurderinger lyder nu på 650.000 elefanter.

Det har fået den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN til at ændre den afrikanske elefants status fra truet til sårbar. I nogle regioner, specielt i det sydlige Afrika, er elefantflokkene endda blevet så talrige, at de jævnligt ødelægger bøndernes afgrøder.

Den indiske elefant har også været i tilbagegang i mange år og tæller nu omkring 50.000 dyr. Men måske er denne udvikling ligeledes ved at vende.

Kan kloning redde truede dyrearter? Få svaret her.