Findes der stadig vilde heste?

Hvad afgør, om en hest er en ægte vildhest? Og er der overhovedet ægte vilde heste tilbage i verden?

© Photo by Mahir Uysal on Unsplash

Når man taler om “vilde” dyr, skelner man normalt mellem forskellige typer. De egentligt vilde dyr er de dyrearter, som altid har levet vildt, hvorimod såkaldt forvildede dyr ganske vist lever vildt i naturen, men enten tidligere har levet i fangenskab eller nedstammer fra tamme dyr. Ud fra denne definition er de afrikanske zebraer og de afrikanske og asiatiske vildæsler de eneste hestearter, som stadig lever vildt. De amerikanske mustanger, altså de heste, som utallige westernfilm har gjort berømte, er i virkeligheden forvildede. De nedstammer alle fra de heste, som spanierne tog med sig til den nye verden i løbet af 1500-tallet. Den oprindelige vildhest, som er stamfader til nutidens tamheste, er uddød. Den levede i det sydlige Rusland. Det nærmeste, man i dag kommer en ægte vildhest, når man ser bort fra zebraer og vilde æsler, er przewalskihesten, som er en underart af den oprindelige vildhest. Przewalskihesten levede oprindeligt vildt i Mongoliet, men blev udryddet i naturen i begyndelsen af 1900-tallet. Der fandtes dog stadig nogle flokke i fangenskab, så arten blev bevaret. De heste, som nu lever vildt i Mongoliet, er dyr, som er opdrættet i fangenskab, men som senere er blevet vænnet til et liv i naturen. En anden art – de såkaldte tarpaner – som i dag lever i bl.a. Polen og Hviderusland, er “tilbageavlet” fra tamheste for at ligne den oprindelige vildhest så meget som muligt, men ingen ved, om resultatet er vellykket.