Shutterstock
musvit angreb

Havens fugle vil æde din hjerne

De ser nuttede ud, når de sidder foran dit vindue – men bag facaden er de barske udyr, der voldtager, æder hjerner og dyrker sex med lig. Vi giver dig den sande guide til havens fugle.

Kannibalen: Solsorten æder sine artsfæller

Solsort
© Tony LeMoignan/Alamy/Imageselect
 • Art: solsort (Turdus merula)
 • Vingefang: 34-38 cm

Solsorte er i flere tilfælde blevet set spise artsfæller, heriblandt unger og rivaler. Adfærden er dog tilsyneladende sjælden og bliver ofte udløst af tørke, når solsortenes foretrukne føde, såsom regnorme, ikke er tilgængelig.

Seriemorderen: Musvitten foretrækker din hjerne

musvit angreb
© Shutterstock
 • Art: musvit (Parus major)
 • Vingefang: 22-25 cm

Musvitten angriber og dræber indimellem andre fugle og flagermus. Den bruger sit stærke næb til at hakke offerets hoved i stykker og spiser derefter typisk hjernen. Musvitter er også blevet set æde lig af mennesker.

VIDEO: SE MUSVITTEN DRÆBE EN ANDEN FUGL (IKKE FOR SARTE SJÆLE!)

Videoen viser en musvit dræbe og æde en gråsisken. De to fugle er nogenlunde lige store.

Bandemedlemmet: Gråspurve danner tæskehold

Gråspurve
© Andrey
 • Art: gråspurv (Passer domesticus)
 • Vingefang: 21-25 cm

Franske forskere overværede i 2013 fire gråspurve dræbe en artsfælle. De fire gerningsmænd – tre hanner og en hun – angreb på skift, indtil offeret til sidst døde. En lignende adfærd er set før, og årsagen kan være fødemangel.

Voldspsykopaten: Rødhalsen angriber alt og alle

Rodhals
© Gary Chalker/Getty Images
 • Art: rødhals (Erithacus rubecula)
 • Vingefang: 20-22 cm

Rødhalsehanner er meget territoriale og angriber gerne artsfæller, andre arter, udstoppede fugle eller sågar deres eget spejlbillede. Angrebene kan være meget voldelige og ender i nogle tilfælde med døden for den ene part.

Den seksuelle afviger: Kragen dyrker sex med lig

Krage
© Kaeli Swift
 • Art: krage (Corvus)
 • Vingefang: 93-104 cm

Et forsøg med amerikanske krager viste i 2018, at de kloge fugle af og til dyrker sex med døde artsfæller. I et tilfælde parrede et ellers monogamt kragepar sig med et kadaver, hvorefter de flåede den døde fugl i stykker.

Bøllen: Skader mobber rovdyr

Skade
© ImageBROKER/Wilfried Martin/Getty Images
 • Art: husskade (Pica pica)
 • Vingefang: 52-60 cm

Husskader bryder sig ikke om andre rovdyr og rotter sig ofte sammen for uprovokeret at angribe hunde, katte, rovfugle eller slanger. Formålet er at skræmme fjenderne væk, så de ikke udgør en trussel mod skadernes afkom.

Voldtægtsforbryderen: Ænder voldtager i flok

© Malcom Schuyl/Alamy/Imageselect
 • Art: gråand (Anas platyrhynchos)
 • Vingefang: 81-98 cm

Voldsomme gruppevoldtægter er meget almindelige blandt flere arter af ænder. Som reaktion på den hårdhændede behandling har hunnens kønsorganer udviklet evnen til at blokere hannernes penisser, så de ikke kan befrugte hende.