Hvilken fugl er verdens talrigeste?

Hvilken fugleart er der flest af, og hvilken art har været mest udbredt nogen sinde?

To blodnæbsvæver på samme pind
© Shutterstock

Verdens talrigeste nulevende art er den afrikanske blodnæbsvæver, der lever i tørre områder syd for Sahara. Blodnæbsvæveren er en meget selskabelig lille fugl, der lever, spiser og yngler i flokke, der normalt tæller flere tusind eller endda hundrede tusind fugle. I sjældne tilfælde kan flere flokke slå sig sammen til større grupper, og man har kendskab til flokke, der talte flere millioner individer. Blodnæbsvævere spiser frø, og i så store flokke kan de naturligvis gøre enorm skade, hvis de slår sig ned på dyrkede marker. De kan ribbe en mark på kort tid, og det er intet under, at de i visse dele af Afrika kaldes for fjerede græshopper. Vrede bønder har forsøgt at bekæmpe dem med både bomber og flammekastere, men ingen af delene har gjort nævneværdige indhug i flokkene. Den samlede verdensbestand menes i øjeblikket at ligge på omkring 1,5 milliarder fugle. De enorme flokke af blodnæbsvævere blegner dog i sammenligning med den nordamerikanske vandredue, der nu er uddød. I første halvdel af 1800-tallet, hvor bestanden var på sit højeste, talte den mindst 10 milliarder individer. I praksis var det ensbetydende med, at hver anden fugl i Nordamerika var en vandredue. Nogle vandredueflokke var så store, at de var tre dage om at passere. Og når fuglene skulle yngle, fyldte deres kolonier hver eneste gren på hvert eneste træ over flere kvadratkilometer. Vandreduerne blev udsat for nådesløs jagt. På et eller andet tidspunkt kom bestanden åbenbart ned under et kritisk niveau, for pludselig holdt fuglene stort set op med at yngle. Den sidste vandredue døde i 1914 i Cincinattis zoologiske have.