Shutterstock

Hvilket flyvende dyr er tungest?

Flyvning er kun få forundt. Af Jordens mange dyregrupper er der kun tre, der har forstået at beherske denne vanskelige og energikrævende måde at bevæge sig på. Det er insekterne, flagermusene og fuglene.

Flyvning er kun få forundt. Af Jordens mange dyregrupper er der kun tre, der har forstået at beherske denne vanskelige og energikrævende måde at bevæge sig på.

Det er insekterne, flagermusene og fuglene. Dertil kommer flyveøglerne, der nu er uddøde. Fælles for dem alle er, at langt hovedparten er relativt små dyr. Insekters vægt måles i gram, de største flagermus vejer sjældent mere end et par kilo, og langt de fleste fugle ligger i den samme vægtklasse.

Der findes dog enkelte sværvægtere blandt de flyvende dyr. Den tungeste nulevende fugl, der er i stand til flyve, er den afrikanske koritrappe. Den kan veje helt op til 22 kilo.

Tidligere har der eksisteret betydeligt større og tungere flyvende dyr end koritrappen. Det gælder fx den nu afdøde teratorn, der formentlig har vejet i omegnen af 80 kilo.