Hvordan lærer en brevdue at finde vej?

Hvordan kan brevduer vide, hvor de skal flyve hen?

Hvide due med et brev i sit næb
© Shutterstock

Præcis hvordan duer og andre fugle finder vej, har man trods langvarig forskning endnu ikke fundet ud af. Man ved dog, at fuglene kan navigere efter Solen og stjernerne, at de for nogle arters vedkommende kan opfatte Jordens magnetfelt – duer har små korn af det magnetiske mineral magnetit i hjernen – at de kan huske landjordens udseende, og at de i en vis udstrækning endda kan lytte og lugte sig frem. Men selv om brevduer kan finde vej over meget store afstande, kan de kun finde ét sted hen, nemlig hjem til dueslaget. Når man i gamle dage skulle sende breve til flere forskellige steder ved hjælp af duer, måtte man derfor have duer med sig fra hvert enkelt sted. Når man vil træne en brevdue, er det vigtigt, at fuglen ikke kommer ud at flyve i den første tid. På den måde lærer den at registrere det pågældende sted som “hjemme”. Man ved ikke, præcis hvad der sker, men muligvis lærer duen, hvordan Jordens magnetfelt føles på stedet. Siden tager man den ud på gradvist længere flyveture. Først i den umiddelbare omegn og senere flere hundrede eller endda tusinde km væk.