Hvordan undgår fugle at kollidere?

Jeg har ofte undret mig over, hvordan enorme flokke af eksempelvis stære kan navigere, uden at de flyver ind i hinanden. Hvad er forklaringen?

Enorm fugle flok
© Shutterstock

Forskere fra Italien og Frankrig har netop afsløret resultaterne af tre års studier af stæreflokke. Forskerne fandt frem til to væsentlige forklaringer på, at nogle fuglearter kan flyve i meget store flokke uden at kollidere. For det første besidder disse arter forrygende flyvefærdigheder og veludviklede evner til kommunikation. Fugle i store flokke er små, hurtige og lette fugle, der dels kan bevæge hovedet meget hurtigt for at orientere sig, dels har et stift skelet velegnet til hurtige retningsskift. For det andet – og det var noget mere overraskende for forskerne – forholder fuglene sig ikke kun, som hidtil antaget, til de nærmeste naboer i flokken, men navigerer derimod i forhold til 6-7 bestemte fugle, der kan være tæt på, lidt væk eller delvist skjult af andre fugle, men inden for en radius af 0,5-2 meter. Når samtlige fugle holder øje med flere andre fugle i flokken, sker der ingen sammenstød, og flokken kan virke som én stor organisme. Adfæren forklarer, hvordan en fugleflok konstant kan ændre form – puste sig op og trække sig sammen – uden at små grupper af fugle i udkanten skilles fra. Modellen kan også forklare, hvordan flokken hurtigt samles igen, når den har været splittet, for eksempel efter at en rovfugl er fløjet igennem flokken. Det er netop for at undgå angreb fra rovfugle, at fuglene flyver i flok. Rovfuglen forvirres nemlig af de mange fugle og har svært ved at fokusere på en enkelt fugl.