Hvordan vokser fuglenes fjer?

Fuglens fjer virker meget avancerede. Hvad består de af? Og hvordan danner fuglen egentlig nye fjer?

Fether birds

En fuglefjer er en horndannelse ligesom menneskets negle. Resultatet er blot en anelse mere avanceret.

Fjeren består af et tykt skaft, hvorfra der udgår et stort antal fjerstråler, som igen er udstyret med mange bistråler. På fuglenes dækfjer, svingfjer og styrefjer er bistrålerne udstyret med mikroskopiske kroge, som låser strålerne sammen og giver fjeren en sammenhængende flade. Når en fugl pudser fjerene, er det blandt andet for at låse bistråler sammen, som er gået fra hinanden. En optælling af svingfjerene hos traner har vist, at hver side af fjeren har omkring 650 fjerstråler, og at hver af disse har cirka 600 par bistråler. En enkelt tranefjer har altså omkring halvanden million bistråler.

Fuglefjer vokser frem fra små vortelignende forhøjninger, såkaldte papiller, i fuglens hud, og byggematerialet er hornstoffet keratin. En fuglefjer er altså ikke nogen levende struktur. Fuglen kan dog bevæge fjeren i kraft af små muskler omkring den fjersæk, som hæfter fjeren i huden. De fleste fugle skifter deres fjer mindst én gang om året, og de nye fjer vokser frem fra de samme papiller.

Fjer vokser op i beskyttede omgivelser

Nye fjer bliver dannet af hornstoffet keratin og vokser frem i små forhøjninger, papiller, i fuglens hud.

  1. I forhøjningen begynder cellerne at danne nye blodkar.

  1. Cellerne danner en cylinder omgivet af en beskyttende skede.

  1. I cylinderen vokser fjeren ved at få tilført celler og farvepigmenter.

  1. Til sidst gør keratin stråler, bistråler og skaft hårde, og skeden splittes.