SlavaBowman/Unsplash

Hvorfor får fugle ikke stød?

Fugle får tilsyneladende ikke stød, når de sidder på højspændingsledninger. Hvordan kan det være?

Man får stød af elektrisk strøm, der måles i ampere og består af ladede partikler i bevægelse. Denne bevægelse repræsenterer energi, som kan afsættes i vores krop og være ganske ubehagelig og skadelig.

Det er spændingen, eller mere præcist spændingsforskellen, der driver den elektriske strøm. Den måles i volt. Spændingen er også et mål for den energi, der er til stede i et elektromagnetisk felt, og når en fugl sidder på en højspændingsledning, befinder den sig i et felt med høj energi.

Da energien har den samme høje værdi alle steder i fuglens omgivelser, er der imidlertid ingen spændingsforskel til at udløse elektrisk strøm. Hvis fuglen derimod kunne få jordforbindelse, ville den omgående blive dræbt af den strøm, som den høje spændingsforskel mellem jord og ledninger resulterer i.

Større fugle som ørne og ugler kan godt blive dræbt af elledninger, såfremt fuglene kommer til at berøre to ledninger samtidig. Så kan spændingsforskellen mellem ledningerne give elektrisk stød.