Visuals Unlimited/NaturePL

Kolibrier fryser sig selv ned om natten

Energiforbruget hos kolibrier er bogstavelig talt som nat og dag. Om dagen er det skruet helt op, men om natten falder det til næsten nul, viser nye undersøgelser.

Kolibrier er kendt for at fråse i energi. Ingen andre hvirveldyr har så højt et stofskifte, og de små fugle er nødt til at tage føde til sig alle dagens minutter for at holde kroppen i gang.

Men om natten har nogle af dem den stik modsatte strategi, viser nye undersøgelser. De sænker deres temperatur i ekstrem grad for at spare på energien.

Arten Metallura phoebe er den kolibri, der køler sig selv mest ned om natten. For at spare energi går den i en dvaletilstand, hvor kropstemperaturen kun er på 3,3 °C.

© All Canada Photos/Alamy/Imageselect

Forskere fra The University of New Mexico i USA opdagede strategien, da de studerede kolibrier, som lever i Andesbjergene i Peru.

Her i 3800 meters højde falder temperaturen brat om natten, så hvis kolibrierne skulle opretholde deres kropstemperatur i mørket, hvor de ikke har mulighed for at søge føde, ville de hurtigt løbe tør for energi og dø af sult.

Kropstemperaturen falder 26 grader

Forskerne indfangede i alt 26 kolibrier af seks forskellige arter og placerede dem i hver deres lille bur med en tynd temperaturmåler placeret i kloakken, dvs. kropsåbningen, som hos fugle tjener som afføringskanal og hos hunnerne også æglægningskanal.

Det viste sig, at fuglene sænkede deres nattemperatur til 5-10 °C, dvs. 26 grader lavere end dagtemperaturen.

1200 hjerteslag i minuttet er almindeligt hos kolibrier, når de er på vingerne. Om natten kan de skrue antallet ned til 50.

Bundrekorden var en kropstemperatur på 3,3 °C, hvilket er det laveste målt hos fugle eller pattedyr, der ikke sover vintersøvn.

Kolibriernes puls blev tilsvarende sænket fra over 1000 slag i minuttet i dagtimerne til kun 50 om natten.

I dvaletilstanden er kolibrierne så kolde og ubevægelige, at det er som at holde døde fugle i hånden. Det gælder også den største art, kæmpekolibrien, Patagona gigas, som vejer op til 20 gram.

© Jimmy McGuire/UC Berkeley

Den natlige nedkøling, som kaldes torpor, sparer fuglene for 95 procent af det energiforbrug, de har om dagen, men strategien har sin pris. I den nedkølede tilstand kan fuglene næsten ikke bevæge sig, så de er et let bytte for rovdyr.

Ifølge forskerne er kolibrierne så kolde og ubevægelige om natten, at det føles som at stå med døde fugle i hånden. Men netop i højderne i Andesbjergene er fjenderne så få, at strategien alligevel kan betale sig.