Snyltefugle hakker værtens hud til blods

oksehakker på okse
© Shutterstock

Den lille fugl oksehakkeren forstår at gøre livet surt for de store græsædende dyr på savannen. Flodheste og okser må finde sig i, at fuglene hakker hul på deres rygge og suger sig mætte i deres blod. Indtil i dag har forskerne troet, at fuglene hægtede sig fast på dyrene for at æde små tæger og insekter. Forholdet mellem oksehakkeren og græsæderne er derfor ofte blevet fremhævet som et skoleeksempel på, hvordan to vidt forskellige dyrearter kunne leve i symbiose med hinanden: oksehakkerne fik et godt måltid af parasitter, mens græsædere slap af med det belastende kryb. Men nu har Poul Weeks fra Cambridge Universitet i Zimbabwe afsløret, at forholdet mellem dyrene slet ikke er så rosenrødt. Under en studietur i Zimbabwe holdt Weeks øje med to grupper af kvæg. Det ene blev udsat for en flok oksehakkere, mens den anden gruppe fik lov til at gå fri. Men uanset om kvægflokken blev udsat for oksehakkerne eller ej, havde græsæderne stort set det samme antal parasitter. Og nærmere undersøgelser viste, at det slet ikke var parasitterne, som fuglene gik efter. Det var dyrenes blod, der trak. Fuglene efterlod sig blødende sår på dyrenes rygge, når de havde været i gang. Kun de dyr, der gik fri, havde et intakt skind. Blodsugende fugle er ellers en stor sjældenhed. Det eneste hidtil kendte eksempel stammer fra Galapagos-øerne, hvor de såkaldte Darwin-finker drikker blod fra fugle i sulekolonier.