Shutterstock
Sort sol på himlen

Sort sol 2022 - Sådan ser du det

Sværme med op over en million stære danser hvert år over himlen i smukke formationer. Vi guider dig til, hvornår du kan se det.

Sort sol 2022

Sort sol er et naturfænomen, der opstår, når stære i træktiden om efteråret og foråret flyver i flokke, der tæller hundredtusindvis af fugle og er så enorme, at de næsten kan formørke solen.

Stærenes forårstræk varer fra februar til midt april, mens deres efterårstræk strækker sig fra august og i nogle tilfælde helt til december. Hvis du vil se sort sol i er det altså i disse måneder og ved skumringstid, at du skal bevæge dig udenfor.

Det er dog ikke ligegyldigt, hvor du er, da sort sol ofte opstår særlige steder i Danmark. Det er især i Sønderjylland, at der er mulighed for at se det flotte fænomen.

De største sværme samler sig som oftest ved:

  • Ribe Å
  • Ribe Kammerslusen
  • Tøndermarsken.

Tøndermarskens fugtige miljø huser mange stankelbens- og gåsebillelarver, der tiltrækker stærene og her har der tidligere samlet sig over én million stære i en sværm.

Som oftest vil en sværm dog dele sig op, når de er mere end 500.000 fugle.

Stære-sværm og rovfugl på himlen
© Shutterstock

Guide til at se sort sol 2022

Uanset om du vil se sort sol i foråret eller i efteråret, skal du bevæge dig ud ved skumringstid. Det er nemlig i tiden før, stærene lander for natten, at de danner de enorme sværme.

Sort sol forår 2022

  • Hvornår: Februar-midt april
  • Hvor: Sønderjylland, fx Tøndermarsken

Sort sol efterår 2022

  • Hvornår: Kan opleves fra august-december - dog oftest fra oktober-november.
  • Hvor: Sønderjylland, fx Tøndermarsken

Hvorfor opstår sort sol?

Forskerne ved ikke, hvorfor stærene flyver i de karakteristiske sværme, men formentlig er de kompakte flokke med til at beskytte fuglene mod angribende rovfugle, der bliver forvirrede og har svært ved at fokusere på en enkelt fugl i den tætte flok.

Stærene har enkeltvis svært ved at opdage fjender.

Deres øjne er, som hos os mennesker, placeret forrest på hovedet. Derfor har fuglene et begrænset udsyn til siden og bagud.

Til gengæld hjælper øjenplaceringen, når stærene fx skal fokusere på et insekt i luften og bedømme afstanden til det.

VIDEO: Se sort sol danse over himlen

Her ses en stor stære-sværm i Minsmere naturreservat i Suffolk, Storbritannien.

Et af de bedste steder at opleve sort sol som sagt i Tøndermarsken i Sønderjylland, hvor stære fra alle landene omkring Østersøen og Norge samles under forårstrækket og efterårstrækket.

Stærene forsvarer sig med gylp og lort

Rovfuglene har kronede dage, når stærene samles. Men en sjælden gang imellem er det stærene, der sejrer.

Stærene bruger gylp og afføring til at forsvare sig mod angreb. Rovfuglenes fjer klæber sammen, og fuglene mister flyveevnen.

Lykkes det stærene at ramme plet, kan de sende en angriber – fx en spurvehøg – i døden med et bombardement af fæces og gylp.