Har alle dyr brug for søvn?

Sover alle levende organismer, eller kan primitive dyr som for eksempel snegle og tøffeldyr helt undvære søvn?

panda sovende i et træ
© Shutterstock

Alle organismer har perioder i døgnet med hvile og aktivitet. Disse biologiske rytmer følger normalt døgnets lys-mørke-cyklus og styres af et indre biologisk ur. Leddyr som insekter og skorpioner er de mest simple dyr, hvor der er konstateret en form for søvn. Hvis disse dyr ikke får hvile, reduceres deres motorik og evne til at løse opgaver i labyrinter. Der er dog ikke tale om en dyb søvn som hos pattedyr og fugle med højt udviklede nervesystemer. Her har søvnen faste perioder med forskellige slags hjerneaktivitet. Søvnlængden varierer meget fra dyr til dyr. For eksempel sover sæler på en isflage kun et par minutter ad gangen, før de vågner for at spejde efter sultne isbjørne, mens store katte som løver kan sove 20 timer i døgnet. Det er stadig uvist, hvorfor dyr har behov for søvn. En forklaring kan være, at søvn mindsker dyrets energiforbrug og dermed behovet for at indtage føde. Forskerne mener også, at søvnen hjælper dyrets nervesystem til at lagre indtryk og erfaringer i hukommelsen. Desuden kan søvn styrke immunforsvaret, idet nogle af de stoffer, der fremkalder søvn, også stimulerer immunforsvaret.