Har dromedarer vand i puklen?

Jeg har læst, at dromedarer og kameler kan klare sig i månedsvis uden vand. Er det, fordi de har vand i puklerne?

dromedar i ørkenen
© Shutterstock

Dromedarer og deres slægtninge, kameler, er med rette berømte for deres evne til at klare sig i lange perioder uden vand. Disse ørkendyr bruger en række forskellige teknikker til at overleve. For det første er de som alle dyr, der lever i ørkenen, gode til at økonomisere med vandet. Specielt dromedarer har et meget lavt vandforbrug. De kan tåle voldsomme temperaturstigninger, og de er i stand til at genindvinde den vanddamp, der er i deres udåndingsluft, når den passerer gennem snuden på vej ud. I en krisesituation kan de også lukke næseborene helt til, så der fordamper mindst mulig væske. For det andet kan de drikke store mængder vand, når de har chancen. En tørstig dromedar er i stand til at nedsvælge over 100 liter vand på kort tid. Efterfølgende kan vandet opbevares i maven i lang tid, hvor det fungerer som en slags reservelager. Dromedarer kan også drikke brakvand og endda saltvand. For det tredje kan en dromedår tåle at miste helt op til 40 procent af sin kropsvæske. Et tilsvarende tab ville slå de fleste andre dyr ihjel. Tilmed er en dromedars fordøjelse uhyre effektiv. Det betyder, at den kan udvinde vand selv af de meget tørre ørkenplanter. Hvis den får nok at spise, kan en dromedar overleve i flere måneder uden at drikke overhovedet. Skulle det gå helt galt, har dromedaren altid en sidste mulighed at falde tilbage på – nemlig dens pukkel. I modsætning til, hvad mange tror, er den ikke fyld med vand, men derimod med fedt. Når det nedbrydes, giver det ikke alene energi til kroppen, men også vand.