Har dyr menstruation?

Findes der andre dyr, som har menstruation, på samme måde som mennesket har?

© Photo by Ghost Presenter on Unsplash

Menstruation er regelmæssige blødninger fra livmoderslimhinden, som optræder hos kvinder i forbindelse med, at det ubefrugtede æg udstødes fra livmoderen. Det fænomen er sjældent i den øvrige dyreverden. Faktisk kendes det kun fra en enkelt gruppe pattedyr, nemlig menneskeaberne og aberne i Europa, Afrika og Asien, som man også kalder østaberne. Hos tamhunde, mårdyr og bjørne kan der opstå regelmæssige blødninger i forbindelse med parringstiden. Men det har intet med menstruation at gøre. Blødningerne skyldes, at nogle blodkar i kønsorganerne brister pga. hormonelle ændringer, når hunnerne er klar til at blive parret. Rent biokemisk er der også forskel på blodet fra “rigtig” menstruation og blodet fra fx hunde. Menstruationsblodet mangler de stoffer, som får blodet til at størkne. Det skal sikre, at blodet ikke sætter sig fast på vejen ud. Alle pattedyr har regelmæssig ægløsning, men det er dog langtfra hos alle, det sker så hyppigt som hos menneskehunner. De fleste arter har kun ægløsning nogle få gange om året. Det er sjældent, at vildtlevende pattedyrhunner ikke bliver befrugtet, men selv hvis det skulle ske, vil ægget blot blive udstødt uden blødninger eller andre fysiske reaktioner.