Har krokodiller naturlige fjender?

Har krokodiller andre fjender i naturen end mennesker? Og hvis ikke, hvorfor har de så deres tykke panser?

Close-up af australsk korkodille nær vand
© Shutterstock

Fuldvoksne krokodiller har næsten ingen fjender. Men det gælder først, når dyrene når en størrelse på over tre meter, og indtil da er de meget udsat. Krokodilleæg er en lækkerbisken for mange dyr, og som små er krokodillerne i fare for at blive ædt af rovdyr eller at ende i maven på deres egne, større artsfæller. I Sydamerika kan selv kaimaner på over to meter blive bytte for anakondaer og jaguarer. Når krokodillerne er voksne, er de som regel i sikkerhed. Man kender dog enkelte eksempler fra Afrika, hvor løver har nedlagt nilkrokodiller, og fra Indien, hvor tigre har angrebet sumpkrokodiller. Det forekommer som regel i langvarige tørkeperioder, hvor krokodillerne er afkræftede, og rovdyrene er desperate. I et tilfælde for nylig fra Indien (billedet) overværede en fotograf, at en krokodille stjal en hjort, som tigeren havde nedlagt. Den rasende tiger gik til angreb på den store krokodille, som bukkede under efter mere end to timers kamp. Krokodiller har ellers et af dyreverdenens bedste pansere. Det beskytter dem mod byttedyr, for eksempel hornene på en gnu, men er først og fremmest et værn i kampe mod andre krokodiller.