Er søanemoner virkelig dyr?

Søanemoner ligner jo planter, men jeg har hørt, at de er dyr. Hvad er egentlig forskellen på planter og dyr?

© Shutterstock

Søanemoner er ganske rigtigt dyr, og det skyldes, at de besidder en række karak-teristika, som kendes hos dyr, men ikke hos planter. Selv om voksne søanemoner størsteparten af deres liv er stillesiddende – ligesom planter – så kan de fleste voksne individer faktisk flytte sig, og larverne kan tilbagelægge lange strækninger, inden de slår sig ned for at starte voksenlivet. På det tidspunkt undergår søanemonerne en metamorfose, hvor larverne forvandler sig til voksne polypper. Ingen planter gennemfører metamorfose, det sker kun for visse dyr. Søanemonelarver bruger også primitive muskellignende strukturer til at bevæge sig med, og de voksne søanemoner har muskler, som gør deres tentakler mobile – ingen planter har muskler. Søanemoner lever som alle andre dyr af at æde andre organismer. Kødædende planter får ganske vist også et livsvigtigt kosttilskud fra forskellige byttedyr, men i modsætning til søanemonerne mangler planterne et internt kammer til at nedbryde og optage måltidet. Søanemoner har en stor mavelignende hulhed, hvor maden bliver nedbrudt. Fordøjelses-systemet er dog ganske primitivt i forhold til mange andre dyr, og affaldsprodukter fra måltidet kommer ud samme sted, som føden kom ind – den samme åbning er altså både mund og anus. Endelig viser studier af søanemonernes dna, at de er nærmere beslægtede med andre dyregrupper som gopler end med planter.