Fisherman

Bider fiskene bedre på i regnvejr?

Hvis vejrudsigten lyder på regnvejr, kan det godt betyde flere fisk på krogen. Men faktisk kan et godt regnskyl også have den modsatte effekt.

Blandt lystfiskere er der delte meninger om, hvorvidt fisk lettere bider på krogen under eller efter et regnvejr, da fiskerne har haft forskellige erfaringer med det.

Sagen er nok, at det afhænger af, hvilket slags fiskevand man fisker i, da regnen kan have forskellige konsekvenser.

Mudret vand giver færre bid

Nogle steder vil et kraftigt regnvejr fx betyde, at jordpartikler skylles ud i vandet fra oplandet, så det bliver grumset og mudret.

Det vil forringe sigtbarheden for fiskene og dermed mindske chancen for, at de ser lokkemaden på fiskerens krog. Regnvejr vil således nogle gange betyde dårligere fangst. I andre tilfælde kan regn derimod øge fiskenes bidelyst, og det er der flere grunde til.

Strøm giver flere byttedyr

I floder, elve og åer vil regn få vandstanden og strømhastigheden til at stige, og det kan gøre fiskene mere aktive. Mange fisk har nemlig placeret sig fast i et strømlæ bag fx en stor sten i vandet, hvor føde i vandstrømmen har en tendens til at samle sig.

Fisk gemmer sig bag sten

Fisk gemmer sig ofte bag sten i jagten på føde. Regnvejr kan dog få dem frem fra deres skjul.

© Shutterstock

Når strømmen bliver stærkere, vil der komme flere byttedyr forbi den ventende fisk, og det kan øge fiskens jagtlyst. Regnen selv bidrager også til, at der er flere insekter og smådyr i vandet, fordi de bliver skyllet ud i vandet fra landjorden.

Læs også: Fjæsing er Nordeuropas giftigste fisk

Regnvejr kan øge ilt

Når et regnvejr pisker vandet op, kan der også ske det, at iltmængden i overfladevandet øges. Det kan betyde, at fiskene bliver mere livlige og angrebslystne over for maddingen.

Mange fisk foretrækker desuden at komme frem fra deres skjulesteder for at jage, når det er blevet skumringsmørkt eller nat. Mørke regnskyer kan derfor være med til at lokke fisk ud på åbent vand, hvor lystfiskeren har en bedre chance for fange dem.

Fisk i regnvejr

Nogle fisk kan forveksle vanddråber med insekter. Derfor kan et regnvejr drive dem op til vandoverfladen.

© Shutterstock

Endelig kan man forestille sig, at regndråberne, der rammer vandet, kan få uerfarne fisk til at tro, at det er insekter, der falder ned på vandet. Det kan være med til lokke dem på lystfiskerens krog.