Er der fisk, der går på land?

Findes der nogen fiskearter, som kan overleve på landjorden i kortere eller længere tid?

Ål i akvarium
© Shutterstock

Der findes faktisk fisk, som forlader det våde element i lange perioder. Der er endda enkelte arter, som tilbringer mere tid oppe af vandet end i det. Det bedst kendte eksempel er ålen. Når den som ung vandrer fra sine gydeområder i Sargassohavet og tilbage til Europa, eller når den som voksen skal af sted for at gyde, snor den sig over lange strækninger på land for at nå til de vandløb, der kan føre den til havet. Ålens evne til at forlade vandet skyldes dens tykke skind, der gør, at den ikke bliver skadet af fx sand og grus, og dens små gælleåbninger, som bevirker, at gællerne ikke så let tørrer ud. Andre landgående fisk er de tropiske dyndspringere, som lever i huller på lavt vand i mangrovesumpe. Ved højvande opfører de sig som andre fisk, men når det bliver lavvande, kryber de rundt på mudderbankerne for at lede efter føde eller kurtisere. De er dog jævnligt nødt til at fugte gællerne for at kunne trække vejret. Som en ekstra reserve har de udviklet talrige blodkar i skindet, som trækker ilt ud af luften. Den fisk, der har den mest besynderlige adfærd på land, er dog nok den sydøstasiatiske klatrefisk. Den er mest aktiv om natten, hvor den kan klatre flere meter op i de træer, der vokser nær vandet.