Har alle fisk lige mange ben?

Nogle spisefisk virker, som om de er fyldt med ben. Men har alle fisk ikke lige mange?

Parteret tun
© Shutterstock

De ben, der kan give os problemer med fisk ved middagsbordet, er som regel ribben, der er knyttet til fiskens rygrad. Disse ribben ligger mellem musklerne på både bug og rygside hos de fleste benfisk og giver støtte og afstivning til bløddelene. De forskellige fiskearter har ikke lige mange ribben. Grundopbygningen i skelettet er godt nok den samme, men ligesom hos andre hvirveldyr er der hos fisk sket tilpasninger i skelettets opbygning afhængigt af de enkelte fiskearters behov. Ferskvandsfisk som gedde, skalle, elritse og brasen er kendte for at have særligt mange ben, måske fordi ferskvand støtter mindre end havvand. Andre fiskearter lever derimod med et stærkt reduceret antal ribben. Det gælder fx havtasken, som er fladtrykt og helt uden ribben. Havtasken er en altædende bundfisk og en populær spisefisk. Den har et kraftigt rygben, og hvis man skærer ned langs det til halen, får man to helt benfri fileter.