Har fisk brug for at sove?

Der er set eksempler på søvn hos stort set alle dyregrupper, også flere fiskearter.

Sover fisk papegøjefisk

Forskerne har stadig svært ved at definere, hvad søvn egentlig er, og hvorfor så mange dyrearter har behov for at sove.

En ofte brugt definition på søvn lyder, at dyr sover, hvis de med jævne mellemrum indtager en form for hvilestilling og samtidigt reagerer mindre på sansepåvirkninger, fx lys, lyde, elektricitet og trykpåvirkninger.

Ud fra denne definition har forskerne fundet eksempler på søvn i stort set alle dyregrupper – selv hos bier og hvepse.

Biologernes viden om søvnvanerne hos fisk er imidlertid ret begrænset – fx ved de ikke, om alle fiskearter har behov for at sove.

Zebrafisken viser klare tegn på søvn

Zebrafisken viser dog klare tegn på søvn og bliver flittigt brugt i søvnforskning.

Hos zebrafisken går både larver og voksne fisk ind i søvntilstande, hvor de er mindre følsomme over for sanseindtryk.

Når fiskelarverne sover, holder de hovedet nedad, mens de voksne fisks søvn afsløres af en hængende halefinne.

Når det er sengetid, søger de fleste sovende fiskearter blot mod bunden uden særlige forberedelser.

Blinde fisk behøver ikke søvn

|

Fisk, som lever i mørke huler eller er født blinde (fx den mexicanske Typhliasina pearsei), viser ikke tegn på søvnadfærd.

Forskerne mener, at disse fiskearter ikke har brug for søvn, fordi de ikke bliver stimuleret visuelt, og derfor har deres hjerner ikke et særligt stort behov for at bearbejde sanseinformation.

Stimefisk har på samme måde et mindre søvnbehov, da de blot skal koncentrere sig om at følge de nærmeste i stimen og derfor bruger deres synssans markant mindre end fisk, som ikke lever i stimer.

Papegøjefisken sover i en slimpose

Papegøjefisken er dog en undtagelse.

Inden papegøjefisken lægger sig til at sove i koralrevet, udskiller den en slimpose gennem munden.

Efter en halv time omslutter posen hele dyret, og papegøjefisken lægger sig til ro i sit slimhylster, som formentlig skjuler dens lugt over for rovdyr.

Papegøjefisken udskiller via munden sin slimede sovepose, som omslutter fisken og skjuler dens lugt. Foto: Reinhard Dirscherl/Getty Images

Mennesker og dyr er kun vågne, når det er en fordel for dem

Vi sover fire forskellige slags søvn - og det er en smart måde at sikre overlevelsen på. Læs mere i vores store sove-artikel: