Har fisk egentlig følelser?

I nogle akvarier lader fiskene sig klappe. Skyldes det, at de nyder det og har følelser, eller hvad?

Affectionate fish

Forskerne har længe diskuteret, om fisk kan føle smerte, og dermed indirekte, om de kan have andre følelser.

Fisk er generelt godt udrustet med sanser, der kan informere om de fysiske og kemiske forhold i deres omgivelser. Fælles med os har de sanser for syn, hørelse, lugt og smag. Derudover har de sanser, som er helt fremmede for os, såsom en sidelinje ned langs kroppen, der kan registrere bevægelser i vandet, og sanser, der kan opfange elektriske strømme.

Men de mange sanser er ikke nok til, at man kan sige, at fisk har følelser. Fx kan bakterier også registrere skadelige stoffer i omgivelserne og bevæge sig væk fra dem – og de færreste vil af den grund mistænke bakterier for at have et følelsesliv, da de mangler et nervesystem.

Nogle fisk har små hjerner

Hos de fleste fiskearter udgør hjernen under 1 pct. af kropsvægten, hvor den hos mennesker udgør ca. 2,3 pct. Nogle fisk har større hjerner, fx ferskvandsfisken Peters elefantfisk, hvis hjerne udgør 3,1 pct.

I akvarier viser denne fisk flere tegn på intelligens og har desuden en adfærd, som nogle biologer betegner som lystbetonet leg. Denne adfærd kan minde om den hos de fisk, der tilsyneladende kan lide at blive kløet på maven. Men man skal være forsigtig med at tillægge fisk menneskelige følelser, da de evolutionært er langt fra os.