Hvordan klarer fisk i dybhavet et højt tryk?

Hvorfor bliver fiskene ikke trykket flade, når de svømmer i flere kilometers dybde?

Toad fish

Havvandets tryk øges med cirka en atmosfære for hver 10 meter, man kommer ned. Ved 200 meters dybde, som forskerne definerer som dybhavets begyndelse, er trykket således 21 atmosfære, idet luften over havet bidrager med et tryk på cirka en atmosfære. 98 procent af verdenshavenes vand er en del af dybhavet.

Ved 1000 meters dybde opstår der nogle evolutionære udfordringer, da der herfra er absolut mørkt, og trykket fra vandmasserne er enormt. Da luft er nemmere at presse sammen end vand, vil et menneske, der begiver sig dybt ned, få trykket brystkassen sammen, idet luften i lungerne får sværere ved at modstå vandets tryk. Nogle hvaler kan dykke til over 1000 meters dybde, da de har udviklet en meget fleksibel brystkasse, der kan tåle at blive trykket sammen.

Dybhavsfisk, hvor nogle arter er fundet på over 8000 meters dybde, klarer trykket ved blandt andet at have meget få luftfyldte hulrum i kroppen. De fleste dybhavsfisk har derfor ingen eller en meget lille svømmeblære til at hjælpe dem med at stige op og ned i vandet. De fisk, der har en svømmeblære, er nødt til at bruge energi på at holde luften i blæren under samme tryk som vandet omkring dem. Det er en ekstra omkostning i et miljø, hvor fødemulighederne er sparsomme.

Muskelvævet hos nogle dybhavsfisk indeholder over 90 procent vand og har en gelatineagtig konsistens. Det vandfyldte kropsvæv sikrer, at fiskenes vægtfylde omtrent er den samme som det omgivende vands. Herudover har dybhavsfisk ofte svagt udviklede muskler og skeletdele samt en række molekylære tilpasninger til det enorme tryk i dybhavet.