Kan en guldfisk dø af ensomhed?

En stimefisk kan opleve manglende selskab som en stressfaktor.

Goldfish

Der er mange årsager til, at en akvariefisk pludselig dør. De kan mistrives på grund af sygdomme, iltmangel eller andre stressende forhold ved akvariet.

Guldfisk findes desuden i mange varianter. En del af dem er således stimefisk og har altså medfødte anlæg for at søge sammen i grupper. Det er blandt andet en fordel i forhold til rovdyr og parring. Et dyr, der hindres i at udfolde et medfødt anlæg, bliver stresset. Det fører til øget modtagelighed for sygdomme og i værste fald dyrenes død. For en stimefisk kan ensomhed være en stressfaktor, da den har sværere ved at føle sig tryg uden sin stime.

Guldfisk er prydfisk, som blev fremavlet i det gamle Kina på grundlag af farvede sølvkarusser (Carassius auratus).